Jesteśmy posłane

Po dwóch latach posługi misyjnej w Oruro w Boliwii, misjonarka s. Elżbieta Puchalska podzieliła się swoim doświadczeniem z wiernymi Parafii pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Relacja filmowa została zarejestrowana w dniu 30 września 2018 roku w kościele parafialnym w Podkowie Leśnej oraz w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Świadectwo s. Elżbiety jest bogato ilustrowane fotografiami oraz ujęciami filmowymi z Oruro, które pozwalają lepiej zrozumieć, z jakimi wyzwaniami mierzą się Terezjanki (s. Elżbieta Puchalska i s. Joanna Olszewska) w swojej misyjnej pracy. Działalność misyjna jest ważną częścią duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która wyraziła ją w słowach: „Chciałabym równocześnie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata, aż na najbardziej oddalonych wyspach”.

Dom zakonny pw. Miłości Miłosiernej

W grudniu 2014 r. ksiądz biskup Krzysztof Białasik SVD, zaprosił Zgromadzenie do podjęcia posługi misyjnej w Boliwii – w Ameryce Południowej w mieście Oruro, położonym na wysokości 3800 m. n.p.m. Powyższa propozycja została przyjęta w Zgromadzeniu pozytywnie. We wrześniu 2015 r. trzy siostry w ramach przygotowania do wyjazdu rozpoczęły 9-miesięczną formację misyjną w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

W sierpniu 2016 r. siostry udały się na misje w Oruro. Do dyspozycji Sióstr został przeznaczony budynek wielopomieszczeniowy (własność diecezji Oruro), w którym wcześniej swą misję realizowały Siostry z Hiszpanii.

Po trzymiesięcznym pobycie, jedna z sióstr powróciła do Polski, ze względu na problemy zdrowotne i trudne klimatyzowanie się organizmu. W grudniu 2018 r. przełożona generalna wydała dekret erygujący misyjny dom zakonny w Oruro pod wezwaniem Miłości Miłosiernej, przy parafii Matki Bożej Różańcowej.

W lutym 2019 r. siostry misjonarki rozpoczęły działalność tzw. Centrum Pastoralnego im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, mając na uwadze pomoc dzieciom z rodzin zaniedbanych i ubogich.

Wspólnota zakonna

s. Joanna Olszewska
s. Elżbieta Puchalska

Kontakt

Oruro

Dom pw. Miłości Miłosiernej

Diecezja Oruro – Bolivia
Obispado de Oruro Hermanas Teresianas
Casillas 650
522 Oruro
Bolivia

+591 738 250 47 +48 664 563 053 contacto@hermanasteresianas.org www.hermanasteresianas.org

Obispado de Oruro, Oruro, Bolivia